MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Geplaatst:  

28 januari 2019

Het bestuur heeft op maandag 21 januari 2019 vergaderd. Daaruit valt het volgende te melden: 

·      Francis en Dirk Braat verhuizen de komende zomer naar Stiphout. Zij verlaten met ingang van het nieuwe seizoen onze club. Een flinke aderlating. We zijn al op zoek naar opvolging.

·      De oprichtingsdatum van Bridgeclub Berkel - Enschot is 7 september 1970. Dat betekent dat we in het jaar 2020 ons 50-jarig jubileum gaan vieren. Daar hoort een jubileumfeest bij, waar we een jubileumcommissie voor gaan instellen. Dat doen we in de komende ledenvergadering (30 april). 

·      We hebben met onze “nieuwe” leden evaluatiebijeenkomsten gehouden. Informatief voor hen en leerzaam voor het bestuur. Een puntje daaruit is de klacht dat aan het eind van de speelavond wordt opgeruimd, terwijl er nog tafels zijn waar wordt gespeeld. De opruimgeluiden storen kennelijk de bridgenden. We bepalen dus dat er pas wordt opgeruimd als alle tafels zijn uitgespeeld. Dat betekent tevens dat de 5-minutenregel ook in de laatste ronde geldt. 

·      Kees van de Ven geeft momenteel een opfriscursus, primair bedoeld voor spelers in de C-lijn, maar ook spelers uit de B-lijn gaan er beter van bridgen. Kees geeft de lessen gezellig bij hem thuis op de donderdagochtend. Mis deze mogelijkheid niet! Je kunt nog aanschuiven. info@bcbe.nl  

·      We zijn van plan nieuwe boards en stokken kaarten aan te schaffen. Dat is nogal een investering, dus we moeten wel even nadenken wat voor soort boards. We hebben er 124 van nodig! 

·      De kofferverhuur loopt als een trein. Dankzij de inspanningen van Mieke en Ko Rijnen. Afgelopen jaar is er 50 keer een spelkoffertje bij hen opgehaald. Een aardige bron van inkomsten. 

·      We zijn aan de voorbereiding van de ledenvergadering begonnen. Er komen belangrijke zaken aan de orde. Zoals de wisseling van de wacht in het bestuur. De contributie hoeft niet te worden verhoogd, mede doordat ons ledenbestand behoorlijk op peil blijft. Noteer dus 30 april in uw agenda! 

·      Zondag 10 maart is er weer onze befaamde Dinerdrive. Het maximum aantal van 42 paren is bijna bereikt. Mieke heeft het er maar druk mee. 

·      Bij het afrekenen in de foyer ontstaat regelmatig filevorming en vertraging. Probeer zo veel mogelijk af te rekenen direct nadat u uw laatste drankje heeft besteld.

 
1 december 2018 Het bestuur vergaderde weer eens en wel op vrijdag 16 november 2018 in de foyer van Ons Koningsoord.  

Op 7 september 2020 bestaat onze bridgeclub 50 jaar. Ja ja, da’s niet niks. De komende ledenvergadering (mei 2019) gaan we het over hebben. De bridgebond heeft laten weten een ambassadeur te sturen en hij/zij zal ons daarbij een fraai cadeau overhandigen.  

Het positieve saldo van de Hart van Brabantdrive is € 360. Die gaan naar UNICEF en daar zijn ze natuurlijk heel blij mee.   ·      Apotheek de Lange Stight (op het terrein van Ons Koningsoord) heeft zich gemeld als sponsor.  

“Gids voor Bridge” wordt voor € 2 aangeboden aan onze leden. Zij die er een hebben gekocht vinden we héél verstandig! Eindelijk iets leesbaars over spelregels!!  

We zijn van plan nieuwe boards en nieuwe stokken kaarten van goede kwaliteit aan te schaffen.        Kost wat, maar dan zijn we af van die uit de boards vallende kaarten.  

We hebben consumptiebriefjes nieuwe stijl met prijzen ingevoerd. We hopen dat jullie er blij mee zijn. Duidelijk is dat er nu wijn te verkrijgen is in twee prijsklassen.  

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de Kerstdrive op dinsdag 18 december. We gaan zaaiend indelen, dat wil zeggen alle sterkten door elkaar. En we vragen geen inschrijfgeld. En tóch krijgen we van die heerlijke hapjes die zo maar uit Hemels komen vallen.
 
29 september 2018

Het bestuur vergaderde op vrijdag 21 september. Ook dit keer weer in de foyer van Ons Koningsoord. Een fijne plek om met vijf mensen in een hoekje te vergaderen. 

Aan het begin van de competitieavond is omgeroepen dat het district weer een viertallencompetitie organiseert. Ons clublid Norbert Gremmen is als DKL de organisator hiervan en dat bezorgt hem veel werk! De viertallencompetitie start op 7 november. Meer informatie: www.nbbclubsites.nl/district/29/pagina/944050

 Er zijn dit seizoen flink wat leden bij gekomen: maar liefst 32 bridgers. 20 leden hebben ons verlaten, waardoor de teller nu op 145 leden staat. Het gaat goed met onze bridgeclub! Door de komst van relatief veel bridgers op de donderdagavond, is deze avond groter gegroeid dan de dinsdagavond! Fijn dat er op de donderdag weer drie lijnen zijn. Wel is de foyer dan behoorlijk gevuld, wat bij het wisselen tot filevorming en vertraging leidt. Loop niet door het midden, maar neem zo veel mogelijk de “buitenroutes”.

 Onze voorraad speelkaarten is tot een minimum geslonken. Als u in uw omgeving iemand kent die reclame wil en kan maken met speelkaarten, dan graag die persoon verzoeken een aantal stokken kaarten aan ons te schenken.

 Zondag 7 oktober vindt onze tweejaarlijkse Hart van Brabantdrive plaats. Deze keer ook weer in het teken van de actie Hartentroef voor UNICEF. We krijgen van UNICEF enkele leuke prijzen, waaronder enkele gesigneerde boeken van Berry Westra. Elke deelnemer krijgt als herinnering aan de drive een opvouwbaar tasje, een pen en een boekenlegger. Er zijn nog enkele plaatsen, voordat de foyer vol is.

 In de maand oktober 2020 vieren we ons 50-jarig bestaan. De organisatie van het bijbehorende jubileumfeest wordt formeel opgestart in de ledenvergadering van mei 2019.

 In het kader van de Rabobank Clubkas Campagne komt een delegatie van de Rabo op dinsdagavond 23 oktober een kijkje bij ons nemen. Onze penningmeester Bertus de Groot heeft op de competitie-avonden folders van deze campagne op de speeltafels gelegd en u opgeroepen op onze bridgeclub te stemmen voor extra inkomsten. U kunt echter alleen stemmen als u een rekening heeft bij de Rabobank en daar lid van bent. U kunt lid worden via deze webpagina: www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden

 
7 juli 2018

Het bestuur is op vrijdag 22 juni 2018 in Ons Koningsoord weer bijeen geweest. Ja, zelfs in vakantietijd!

 

Een nieuw, maar niet onbelangrijk onderwerp was en is de nieuwe (Europese) privacy-wetgeving. Velen van ons hebben al meerdere keren hiermee te maken gehad: van “als u het hier mee eens bent, hoeft u niets te doen” tot het ondertekenen van een formulier. De bridgebond is druk bezig en wij gaan deze zomer het voorbeeld van de bridgebond volgen. Hoe weten we nu nog niet precies.

 

Als we steeds minder leden hebben, kan de financiële reservering voor het feest voor ons 50-jarig jubileum (in 2020) omlaag. Wellicht kunnen we tevens wat interen op onze reserves en hoeft de contributie voorlopig niet omhoog.

 

Er zijn leden die vetrekken, maar ook bridgers die zich aanmelden. Het ledental blijft redelijk op peil. De teller staat momenteel op 132. Qua paren staan we op dinsdag op 38 paren en donderdag op 34 paren. Men wil graag 3 lijnen op een avond hebben, maar dan worden de lijnen dusdanig klein, dat dat in ziekteperioden problemen zal geven Lijnen worden dan te klein en moeten (tijdelijk) worden samengevoegd. Maar laten we optimistisch zijn: misschien komen er nog een aantal paren bij.

 

Het bestuur gaat nog voordat het zomerbridgen begint, speelkaarten vernieuwen en biddingboxen opknappen. Ook alle bridgemates worden gecontroleerd en waar nodig voorzien van nieuwe batterijen.

 

Vanaf 23 juli dus zomeravondbridgen in Ons Koningsoord. Hoeven we niet meer met de materialen en flessen wijn te zeulen. En lekkere hapjes, die uit Hemels komen vallen. Het inschrijfgeld is €3 per persoon. Per lijn ontvangt één paar bij loting (op paarnummer) een fles rode of witte wijn.

 

We werken momenteel nu al aan de Hart van Brabant drive die op zondag 7 oktober zal plaatsvinden in Ons Koningsoord. De flyer is verspreid, dus er kan nu al worden ingeschreven.

 
17 maart 2018

Het bestuur heeft op vrijdag 2 maart 2018 vergaderd. Hieruit valt het volgende mee te delen.

·    De nieuwe competitie zal 11/13 september starten. Deze keer geen pauze in de herfstvakantie. Wel twee weken kerstreces.

·    Zomerbridge is gepland op de maandagavond en wel van 23 juli tot en met 27 augustus. Dat kan in onze foyer, want die gaat niet dicht in de zomervakantie. Restaurant Hemels zorgt voor de hapjes!

·    De Paasdrive op donderdag 29 maart komt alweer dichterbij. Dit keer geen topintegraal. Prijzen zijn er per lijn. Helaas deze keer wél inschrijfgeld (€2,50 per persoon), vanwege de lopende begroting.

·    Kerst- en Paasdrive gaan we vanaf volgend seizoen steeds op de dinsdagavond organiseren. De belangstelling voor de dinsdag is een stuk groter dan voor de donderdag. Wel spijtig voor de donderdagavond-bridgers.

·    Ergens in oktober gaan we weer de Hart van Brabant Drive organiseren. Als het kan met bridgeclub Alert en ten bate van Unicef.

 

·    Op dinsdag 24 april spelen we de Einddrive, ook wel Bert Schreuderdrive genoemd. Misschien dat iemand nog even kan uitleggen waarom die drive zo heet. Want er zijn niet zo veel leden die Bert gekend hebben.

In de verkoop:

We zijn druk in de weer geweest met wat de club allemaal in bezit heeft. Inventaris noemen we dat. Wat we denken nooit meer nodig te hebben, doen we in de verkoop, bij voorkeur aan onze leden. Er zijn nog 25 bridgemates van het oude type met zender. Verder hebben we biddingboxen (gebruikt en oud type) in de aanbieding: 4 stuks voor 5 euro.

Algemene Ledenvergadering

Als laatste gebeurtenis voor de zomerpauze hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 3 mei. Houd deze avond vrij van smetten in uw agenda. We hopen op een goede opkomst!

 
4 februari 2018

Het bestuur heeft op 16 januari vergaderd. Daar valt het volgende uit te melden: 

·      De flessen wijn die worden uitgedeeld voor het halen van groot slem, vergen te veel van onze begroting. Voortaan geven van een fles wijn alleen nog maar bij het bieden en maken van 7 SA.  

·      We blijven ernaar streven om voortaan geen inschrijfgeld te vragen voor deelname aan Kerstdrive en Paasdrive. We zullen zien of dit past binnen de begroting voor 2018-2019, vast te stellen tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 3 mei. 

·      De dinerdrive blijft een succesnummer en was derhalve snel volgeboekt. Omdat Riddershoeve niet meer geschikt is voor onze dinerdrive, gaan we deze keer bridgen en dineren in de foyer van Koningsoord. Ja, de plaats waar we wekelijks bridgen. Het diner zal worden verzorgd door de kok van restaurant Hemels. 

·      Dempende dopjes voor onder de stoelpoten zijn aangeschaft. Als die zijn aangebracht, zal de wisselherrie in de foyer een stuk minder zijn. De zijgang – waar de tafels 3 staan – zal geluiddemping krijgen. Hopelijk duurt dat niet al te lang! 

 
28 oktober 2017

Het bestuur heeft op dinsdag 24 oktober 2017 om 13.30 uur vergaderd. Wederom in de foyer van Ons Koningsoord. Dat bevalt goed.

 

Op 16 december wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd waarin gevierd wordt dat De Schalm 50 jaar bestaat en waarin tevens afscheid wordt genomen van de voorzitter van de stichting CC De Schalm. Het feest kan worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de gebruikers (verenigingen) van CC De Schalm. Het bestuur zal BCBE vertegenwoordigen.

 

Het bestuur stelt ter vergadering formeel de Commissie Werving en Opleiding in. Leden zijn Loes Poppelaars, Jeanne de Kort en Theo van Eekelen. Alle drie ervaren bridgedocenten. Niet alleen het organiseren van bridgecursussen behoort tot de taken en bevoegdheden van deze commissie, maar ook het Werven van nieuwe leden. Uiteraard liggen werving en opleiding dicht bij elkaar.

De commissie heeft de afgelopen week twee bridgeclinics gegeven aan een verrassend groot aantal belangstellenden om kennis te maken met bridge. Hopelijk komen daar de nodige cursisten uit voort.

 

De meeste leden vinden bridgen in de foyer prima en gezellig. Op een avond was het flink koud rond de bar. Een week later was het weer lekker warm. Kennelijk moet het instellen van de klimaatinstallatie nog wennen. De mensen van Ons Koningsoord doen in ieder geval hun best.

Op de dinsdagavond is de foyer tamelijk gevuld. Tussen de tafels door lopen is niet makkelijk. Misschien gaan we – als proef – een aantal tafels in de zijgang zetten.

 

Wij vragen alle leden met klem opmerkingen en klachten NIET te richten tot het personeel. Het personeel kan weinig voor u doen. Meldt uw problemen bij een bestuurslid. Het bestuur kan ze vervolgens doormelden naar de juiste persoon (voor zover niet reeds eerder gedaan).

 

Dinsdag 5 december is er geen competitiebridge. Misschien gaan we viertallen (voor de liefhebbers én surpriseavond-ontwijkers. Half november gaan we de belangstelling peilen.

 

Op dinsdag 19 december hebben we onze Kerstdrive. Deze keer dus in de foyer. Dat zal wel even wennen zijn. De zaal van “de oude Schalm” was wat dat betreft vertrouwd. Op de competitie-avonden 28 en 30 november gaan we uw deelname opnemen (zoals dat heet).

 
23 augustus 2017

Op zaterdag 30 september wordt Ons Koningsoord formeel geopend.

Deze opening gaat gepaard met open dagen op zaterdagmiddag 30 september 13.10 – 17.00 uur en op zondag 1 oktober 11.00 – 17.00 uur. Het bestuur en een aantal leden zullen daarbij aanwezig zijn in de foyer (onze speelzaal) om belangstellenden te informeren over onze club. Aan een tafeltje zal worden gebridged om te laten zien wat bridge is.

We verstrekken bij de open dag een soort boekje voor belangstellenden met een wervende tekst voor onze bridgeclub.

 

Het bestuur is bezig met het instellen van een Commissie Werving en Opleiding. Nieuwe leden komen er (meestal) niet vanzelf bij. Onder aanvuring van onze voorzitter zijn Theo van Eekelen, Loes Poppelaars en Jeanne de Kort bereid gevonden plaats te nemen in deze commissie. Hun eerste “daad” is het organiseren van een informatietafel (met een beamer-presentatie) bij de open dag in het weekend van de officiële opening van Ons Koningsoord.

 

Overigens: bij de open dag is veel meer te zien dan alleen Bridgeclub Berkel-Enschot. Dus kom dan beslist een keer kijken.

 

We hebben nu drie weken gebridged in Ons Koningsoord en in die tijd is al heel wat verbeterd. Over het algemeen is de stemming positief, hoewel er altijd wel meer te verbeteren valt. Op de dinsdagavond is de zaal wat krap maar wel gezellig. Zeker als we geen gebruik maken van de zijgang. Bij binnenkomst liggen per lijn de gidsbriefjes en de consumptiebriefjes voor de deelnemers klaar op de tafels bij de “ingang” van de zaal.

 

Brasserie Robben was een bijzondere en fijne plek voor ons zomerbridgen. Niet al te ruim, maar dat werd gecompenseerd door de heerlijke hapjes. De belangstelling was wat minder dan vorig jaar in de Riddershoeve. Maar ja, daar konden we dit jaar niet terecht.

 

Bertus de Groot heeft de afgelopen week de contributienota’s tijdens de competitieavonden verstrekt. Met dank aan Dirk Braat, die voor elk lid de nota fraai op A4 heeft afgedrukt. Dus meer dan genoeg redenen om nu snel uw contributie over te maken naar onze smachtende penningmeester.

 
15 augustus 2017

Vanaf 5 september gaat we dus bridgen in de kerkzaal van Ons Koningsoord. Een grote stap voor onze bridgeclub: een totaal ander gebouw met een geschiedenis. We kunnen best stellen dat alles anders wordt. We gaan naar een gebouw, dat reeds een bepaalde vorm heeft en dus niet “ideaal” kan worden ingericht. Verder “wonen” we daar samen met een bibliotheek, een restaurant, een café en nog wat andere zaken. Een en ander betekent dat we bijvoorbeeld wat verder moeten lopen naar de toiletten. En dat de bar niet in onze speelzaal is. Zo zijn er nog wel wat meer negatieve, maar ook positieve zaken te noemen. Maar belangrijk is dat we met een positieve instelling daar beginnen. En begrip hebben voor de beperkingen die een bestaand gebouw nou eenmaal in zich heeft.

 

Onlangs hebben we flyers in de brievenbus gedaan bij bewoners in en rond Koningsoord. Dit om hen attent te maken op het feit dat BCBE voortaan in Ons Koningsoord gaat bridgen. Ook bij bewoners die wat verder weg wonen, zoals in De lange Akker en De Generaal doen we een flyer in de bus.

Uiteraard kunt u ook zelf uw familie en vrienden attent maken op het feit dat we voortaan op een andere (mooie en historische) plaats bridgen. En dat men het bridgen bij ons kan leren.

 

Het officiële openingsweekend van Ons Koningsoord wordt op 29 september (’s avonds), 30 september en 1 oktober (de hele dag) georganiseerd. Als bridgeclub doen we daar uiteraard aan mee. We zitten met 2 bridgetafels in de foyer. Kom vooral eens kijken! Trouwens: het gebouw is nu al (deels) toegankelijk, dus wat let u?!

 

Onze bridgeclub is als deelnemer van de actie “Hart voor uw club 2017” door de RaboBank geaccepteerd. Net als vorig jaar proberen we samen met Bridgeclub Alert wederzijds te stemmen.

 

De CLA/CLB-cursus gaat verdwijnen. Er komen in het voorjaar van 2018 twee e-learning modules die leiden tot de status “Basis Vaardigheden Clubleiding” voor het organiseren, resp. het arbitreren. We kunnen dus thuis en op tijden die ons uitkomen achter de computer de lessen volgen. Zie de website van de NBB.

 
17 juli 2017

 Het bestuur heeft op 23 mei en 11 juli vergaderd. De technische commissie op 4 juli. Ja, ook in vakantietijd werken we gewoon door!

Ons clubcompetitiereglement is de afgelopen tijd een aantal malen aangepast. Wij raden u aan de laatste versie te lezen: op onze website www.bcbe.nl (onder Algemene informatie).

 Op de ledenvergadering werd de oneerlijkheid van onze slemcompetitie benadrukt: verschillende spellen en tegenstanders. De slemcompetitie wordt daarom afgeschaft en vervangen door een nieuwe en aantrekkelijke regel. De spelers van een paar dat tijdens de clubcompetitie groot slem biedt en maakt, ontvangen een week later ieder een mooie fles wijn.

 

Bert Piersma gaat maandelijks voor het aan-signaal een rubriek maken: een bridgeprobleem waarvan de oplossing kan worden ingezonden. Wel moeilijker dan de doordenkertjes die op de website staan. Aan het eind van het seizoen ontvangt de persoon die de meeste goede oplossingen heeft ingestuurd een leuke prijs. 

“Zieken” kunnen aan Mieke Rijnen laten weten of ze het op prijs stellen dat op de clubavond door de voorzitter mededeling wordt gedaan van hun wel en wee.  

Ook dit jaar gaan we weer aan de RABO actie “Hart voor uw club” deelnemen. We proberen ook nu weer met BC Alert samen te werken en te stemmen. Stemmen kan alleen als u lid bent van de Rabobank. Een rekening hebben is niet genoeg. Dus als u een rekening heeft bij de RABObank, wordt dan ook lid van deze bank. Kijk eens op https://www.rabobank.nl/particulieren/leden

 

Voor de komende Clubcompetitie hebben we momenteel 38 paren voor de dinsdagavond en 31 paren voor de donderdagavond. We hopen deze cijfers te verhogen door bridgers die dicht bij Koningsoord (gaan) wonen te interesseren voor onze club. We gaan daartoe flyeren.

 

We beginnen de nieuwe competitie in de kapel van Ons Koningsoord. Het wordt afwachten hoe e.e.a. in de praktijk gaat werken. We hopen dat onze leden met een positieve insteek de verhuizing gaan beleven. Zoals in elke nieuwe situatie is het wennen aan het “anders”. Maar eventuele problemen proberen we zo goed mogelijk op te lossen met de plaatselijke beheerder.

 

Op zaterdag 30 september om 11.00 uur zal Ons Koningsoord officieel worden geopend. Men is van plan dit te omlijsten met allerlei activiteiten op vrijdagavond en zaterdag en zondag de hele dag.

Iedere vereniging kan zich dan presenteren met haar eigen activiteiten en naar eigen idee.

BCBE heeft aangeboden gedurende het gehele openingsweekend in de kapel of in het souterrain een demonstratie geven van onze bridge-activiteiten. Dit in de vorm van enkele tafels waaraan kan worden gebridged. Aan twee van deze tafels zullen 4 bridgeparen van onze bridgeclub laten zien wat bridgen inhoudt. Belangstellenden worden uitgenodigd om een paar potjes mee te bridgen. Als er veel belangstelling is, bieden we enkele tafels aan om aan te bridgen. Met alle benodigde materialen.

Verder zullen we aandacht geven aan de mogelijkheden bridgen te leren. Wellicht dat aan een tafel een eerste bridge-les kan worden gegeven.

Wij zijn ook bereid een bridgemiddag te organiseren voor een grotere groep bridgers: een bridgedrive dus.

Als u wilt helpen of meedoen, mail dit dan s.v.p. naar info@bcbe.nl

 
19 maart 2017

Het voltallige bestuur heeft op 9 maart j.l. vergaderd. Daaruit kan het volgende worden gemeld: 

Bert Piersma is deel gaan uitmaken van de Technische Commissie. Waarvoor onze dank.

De Jaarlijkse ledenvergadering vindt vanaf nu in het voorjaar plaats in plaats van in het najaar. De eerste keer op dinsdag 25 april 2017.

De korting op de contributie voor nieuwe leden is geschrapt.

Het al dan niet organiseren van middagbridge door onze club is regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuur. Een middagclub erbij zou in principe mogelijk zijn als we meer leden zouden hebben. Een fusie met een andere bridgeclub zou helpen.

Er is een nieuw competitiereglement goedgekeurd door het bestuur. Daarin is onder meer het één of nul keer van de vier avonden komen bridgen verduidelijkt. Verder is het voortaan toegestaan het te spelen contract middels een biedkaartje midden op tafel te leggen. Niet ieders geheugen is nog zoals het vroeger was. En een discussie na het spelen over het contract en of er wel was gedoubleerd, kan zo worden voorkomen.

Onze voorzitter Frans van Gulik gaat de CLA-cursus volgen. Zijn er nog meer liefhebbers?

Donderdag 9 maart hebben Francis en Ruud een modderige rondleiding in het klooster bijgewoond. Alles nog in ruwbouw en veel rommel. Wel een indruk van de bridgeruimten gekregen. Het ziet er veelbelovend uit. Afwachten hoe het in de praktijk gaat worden. Zie ook www.onskoningsoord.nl .

 

 
27 januari 2017

De Nederlandse Bridgebond heeft in haar jaarvergadering de nodige besluiten genomen. Een daarvan is het strakker aanhouden van de licentie voor het NBB-rekenprogramma (het rekenprogramma dat BCBE gebruikt bij al haar bridgewedstrijden). Gebruik van dit programma door clubs of personen die geen lid zijn van de bond, wordt streng bestraft. Verder is de contributiestructuur met ingang van 1 januari 2017 sterk gewijzigd. Dit gaat BCBE € 100 per jaar extra kosten. Voor bridgers die geen lid zijn van de bond en deelnemen onze drives, moeten we 50 eurocent per keer betalen, als de uitslag op de website van de NBB wordt gepubliceerd (hetgeen wij altijd doen).

Onze Hart van Brabant bridgedrive was niet alleen een succes als bridgefeest, maar we hebben uiteindelijk € 600 naar UNICEF kunnen overmaken.

Ons onvolprezen bestuurslid Mieke Rijnen geeft aandacht aan leden die iets mankeren of iets te vieren hebben. Zij verzoekt ons allemaal telefonisch of per email aan haar door te geven als er iemand ziek is en een tijdje niet kan komen. Dan wordt niemand door haar overgeslagen.

Er is inmiddels een 2e laptop aangeschaft. Beide avonden hebben nu hun eigen laptop. Technische problemen blijven nu (gelukkig) uit en de uitslag kan dezelfde avond nog naar de website van de NBB worden gestuurd.

Francis Braat gaat voor de volgende bestuursvergadering (9 maart) twee mogelijke speelschema’s voor het seizoen 2017-2018 maken. Daarbij bespreken we de wensen die onder andere bij de laatste jaarvergadering naar voren zijn gebracht. Eventuele besluiten zullen we in de komende ledenvergadering (25 april) toelichten.

Het competitiereglement is aangepast. Bridgeparen die over vier avonden slechts nul of één keer hebben meegedaan (invallers tellen daarbij mee), zullen steeds door het bestuur worden beoordeeld of degradatie al dan niet het gevolg zal zijn. Meestal zijn er namelijk goede redenen waardoor een bridgepaar niet minimaal twee keer mee kon doen.

Donderdag 9 maart is er een rondleiding door Koningsoord voor de verenigingen die daar naartoe gaan. Namens BCBE zullen onze wedstrijdleiders daaraan deelnemen

 
4 november 2016

Het bestuur heeft op 3 november vergaderd. Voor het eerst met Frans van Gulik als nieuwe voorzitter. 

In de jaarvergadering is geopperd de clubcompetitie niet 7 maar 6 ronden van 4 avonden te houden. Zo kan de competitie een week later beginnen en een week eerder stoppen. Dat geeft wat meer ruimte voor leden die rond die tijden op vakantie gaan. Bovendien hebben we 2 avonden om iets speciaal te doen. Het bestuur gaat in februari/maart de leden hierover polsen met twee verschillende roosters voor het seizoen 2017-2018.  

Datum volgende Algemene Leden Vergadering is dinsdag 25 april 2017, omdat de eerder geplande donderdag 27 april op Koningsdag valt. Ja, het is nog steeds wennen. 

Op donderdag 22 december hebben we de jaarlijkse Kerstdrive. Hiervoor vragen we geen inschrijfgeld. Twee weken van tevoren komen we op een competitie-avond even langs om te noteren of u wel/niet komt meevieren. 

De donderdagavond is weer teruggegaan naar 2 lijnen. Francis heeft écht geprobeerd de avond in 3 lijnen in te delen, maar te vaak blijken er te weinig aanwezigen te zijn. 

De Schalm bijeenkomst over Koningsoord op 27 oktober is door Frans van Gulik en Francis Braat bijgewoond. Het bestuur opteert voor de zaal in de kapel (begane grond) om onze bridgeavonden te houden. Deze ruimte is ongeveer gelijk aan de grote zaal in De Schalm (zonder bar en toneel).

Andere zaken blijven vooralsnog onduidelijk, zoals: wie verhuurt de zaal, wat is de hoogte van de zaalhuur, wie exploiteert de bar/keuken, hoe groot zijn de (bridge)tafels.  

 
   
10 april 2016

Het bestuur heeft op 7 april vergaderd. Onderstaand enkele zaken daaruit die voor u van belang kunnen zijn. Weet u trouwens wie er in het bestuur zitten en wat hun taken zijn? Op onze onvolprezen website kunt dat lezen (Algemene informatie - Bestuur en commissies). Daar staan ook andere vrijwilligers genoemd en wat zij doen. Best veel leden dragen hun steentje bij!

 

De lidblijfformulieren zijn/worden op een speelavond uitgereikt. U krijgt een A4 waarop kan worden aangegeven wat uw plannen voor het nieuwe seizoen zijn. Verder wordt met dit formulier gecontroleerd of al uw gegevens nog up-to-date zijn.

 

Er hebben zich nu reeds bridgers bij ons gemeld die met ingang van het nieuwe seizoen lid worden van onze club. Verder laat Kees van de Ven af en toe zijn (bridge)leerlingen op een speelavond meespelen om te proeven wat bridgen op een club inhoudt. Allemaal positieve signalen. Misschien kunt u – als lid van BCBE – bridgers “verleiden” om bij onze club te komen bridgen? Of misschien om eerst een keer op proef daadwerkelijk mee te spelen?

Dat meespelen kan uitstekend tijdens het zomeravondbridge, dat op zes maandagavonden door ons wordt georganiseerd in restaurant Riddershoeve, t.w.: 25 juli en 1 – 8 – 15 – 22 en 29 augustus. Noteer deze data alvast in uw agenda. Of schrijf ze op en plak ze op het keukenkastje.

Van harte aanbevolen.

 

Direct volgend op deze zomeravonden start de nieuwe clubcompetitie op 6 en 8 september. Relatief vroeg, maar we merkten dat de clubs in onze omgeving ook in die week opstarten. Voordeel is tevens dat de competitie niet zo laat eindigt: eind april.

 

Het bestuur heeft besloten om de ALV (de jaarlijkse algemene ledenvergadering) te verplaatsen van oktober naar april. Groot voordeel is dat besluiten die in de ALV worden genomen en die van invloed zijn op de in september startende clubcompetitie, niet zo lang hoeven te wachten op effectief worden. Struikelpunt waren tot nu toe de kosten voor de notaris: het verplaatsen van de ALV naar april vereist nou eenmaal een statutenwijziging. We hebben echter ontdekt dat een wijziging van de statuten niet meer door een notaris behoeft te worden getekend. We zullen e.e.a. in de komende ALV aan de leden voorleggen.

 

We zijn al weer bezig met de laatste competitieronde van dit seizoen.

Gebruikelijk is dat aan het eind van de laatste speelavond (26 en 28 april) de kampioenen van de betreffende avond worden gehuldigd. Fraaie bloemen en een tastbare herinnering zijn hun deel.

Blijft u ook wat langer om dit mee te maken?

 

Uiteraard hebben we ook gesproken over Koningsoord. Via het Aan-signaal wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Het bestuur houdt er rekening mee dat we vanaf het seizoen 2017-2018 in het nieuwe onderkomen bridgen. Best spannend!

 
   
4 april 2015

BRIDGEMATES

 

De invoering van de nieuwe bridgemates is soepel verlopen. Met dank aan onze bridgers!

Daarom durven we nu al te beginnen met het invoeren van de spelverdelingen. Misschien nog even wachten met het intikken van de uitkomst? Of dat ook gelijk maar doen!

Er gaan wel stemmen op om kwart voor 8 te beginnen, ter compensatie van de tijd die voor het intikken nodig is.

De oude bridgemates blijken nog wel in trek te zijn. We hebben 28 stuks verkocht voor € 450,-. Mooi meegenomen.

 

JAARROOSTER

 

Het rooster voor het seizoen 2015-2016 is vastgesteld. We bieden onze leden de maximale hoeveelheid bridgeplezier: 7x4 = 28 avonden. Gezien de jaarlijkse contributie komen we (met de feestdrives mee) op ongeveer 2 euro per lid per avond. Een goedkope hobby dus.

 

ZOMERAVONDBRIDGE 

 

We zijn ook bezig met het bridgen op de zomeravond. De planning is op de maandagavond van 3 augustus tot en met 7 september. We hebben nog niet de ideale speelgelegenheid gevonden.

 

LIDBLIJFFORMULIEREN

 

Komende week worden de lidblijfformulieren uitgedeeld. We zijn altijd weer benieuwd wie blijft en wie vertrekt. En wie met wie gaat spelen. Helaas is de uitstroom meestal groter dan de instroom. Het bestuur praat daar elke vergadering over. Briljante ideeën hebben we niet. Misschien toch maar gaan denken over een middag in plaats van een avond? Niet alleen op onze club, maar ook elders kiest men steeds meer voor de middag. 's Avonds laat weer naar huis rijden blijkt het grootste struikelblok te zijn.

 

LUSTRUM

 

Ons 45-jarig bestaan gaan we op 4 oktober vieren. Een fraaie locatie hebben we al gevonden. Over de invulling van de feestdag wordt nog nagedacht. Er is deze keer geen jubileumcommissie opgericht. Het bestuur trekt de kar.

 

INVALLERSREGELING

 

Goed te beseffen dat we aan het eind van een seizoen staan, waarin de nieuwe invallersregeling is ingevoerd. Over het algemeen is het goed verlopen. Er zijn nog wel wat minpuntjes weg te werken, zoals het in 4 avonden te weinig of te veel ontmoeten van bepaalde paren. We gaan de zomerstop gebruiken om een betere methodiek hiervoor te vinden.

Op 50% van de avonden heeft een paar stilgezeten. Dat is nou eenmaal onvermijdelijk, tenzij we een invallerspaar in de zaal hebben zitten, dat zo nodig de stilzittafel kan voorkomen. Maar dat ook naar huis kan, als het niet nodig is. Voorlopig doen we onze best om het stilzitten zo evenwichtig mogelijk te verdelen.  

 
1 februari 2015

AFMELDEN COMPETITIEAVOND

“Even een telefoontje” vindt een enkeling veel eenvoudiger (… toch?) dan afzeggen via de e-mail. (Computer opstarten - naar de site www.bcbe.nl - Waar staat het ook al weer? - Doe ik het zo wel goed? Zouden ze (?) het wel lezen? …)

En toch, beste mensen, is dát de correcte manier: Wanneer u klikt op “AFMELDEN competitie-avond” komt u automatisch in uw mailprogramma. Adres is reeds vermeld; u hoeft alleen maar even aan te geven wíe op welke dátum verhinderd is.

Uw melding komt bij de wedstrijdleider, die er dan bij het opzetten van de avond rekening mee kan houden. U dient dat wel vóór 14.00 uur van de betreffende speeldag te doen! 

U ONTVANGT VÓÓR 17.00 UUR EEN BEVESTIGING VAN ONTVANGST.

(Na ontvangst van deze bevestiging is uw afmelding officieel)

 COMBIPAREN

We staan tegenwoordig het vormen van combiparen formeel toe. Een combipaar bestaat uit twee spelers waarvan de bridgepartner afwezig is. De een valt dan in bij het andere paar. Echter het afwezige paar krijgt dezelfde score als het paar dat wél speelde. Bestaat het combipaar uit spelers van verschillende groepen, dan wordt gespeeld in de hoogste groep.

 BRIDGEMATE II

De Bridgemate II is een geheel nieuwe generatie Bridgemate en de opvolger van de huidige (op onze club gebruikte) kastjes. In de laatste ledenvergadering is besloten deze voor onze club aan te schaffen voor het nieuwe seizoen. We gaan ze echter binnenkort aanschaffen en wellicht al eerder gebruiken. Er zijn tenslotte al een flink aantal leden die de nieuwe kastjes kennen en op een andere club gebruiken.  Zie www.bridgemate.nl

 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Op de homepage onze website kunt u rechts de logo’s zien van de bedrijven die onze club sponsoren. Om die bedrijven te laten merken dat het sponsoren extra klanten oplevert, verzoeken wij onze leden deze bedrijven voorrang te geven bij hun bestedingen. Bovendien is het goed dat u laat merken dat u klant bij hen bent vanwege hun sponsoring van onze bridgeclub.

 PARTNER WANTED

Leden die nu al of de komende tijd geen bridgepartner zullen hebben, kunnen dat melden aan Francis Braat. Zij kan adviseren bij het combineren van leden tot een harmonisch bridgepaar.

 SPEELKAARTEN

De speelkaarten zullen aan het eind van het seizoen worden vernieuwd. Als een spel voor die tijd al te slecht geworden is, graag even melden aan de wedstrijdleider.