Einddrive 2007

 
         
   
         
         
   
         
   
         
   
         
       
         
Er was (nóg) een rookruimte, alleen .........
Een jaar of wat later was het roken bínnen definitief verleden tijd en kon je buiten je rokertje opsteken .... als je dat al wilde!