Algemene Ledenvergadering 2014

 

19.00 uur en zolang er nog niemand is .......
.... is er wel koffie Nou, ik leg het wel allemaal alvast klaar ...
Erelid Harrie van Hoof Erelid Theo van Eekelen
Zullen we dan maar ...
Niets aan te merken op het financiële gedeelte.

 

Overdracht voorzittershamer
Bestuur 2014 - ....
Mieke, bedankt! Ruud, succes! ... hebben we weer tijd voor elkaar!