Algemene Ledenvergadering 2018 

 

 
Een goed secretaris is er als eerste ... "Ik had die papieren toch ergens ...."
 
Tekenen en zitten .... ... kunnen we beginnen.
 
Spanning? Stress? ... of "'t zal me benieuwen"?
 
De Kascommissie had "het" gezien en goed bevonden
 
Een dankwoord aan de vertrekkende actievelingen Ook dank aan uw allen en ...
... tot ziens op de zomeravondbridge!