Eindstand donderdagcompetitie 2011 - 2012
     
    VP's
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18/19
18/19
20
21
22
23
24
25
26/27
26/27
28/29
28/29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Harrie van Hoof - Frans Vromans
Chris Bastin - Ine Bouwman
Francis Braat - Dirk Braat

Kees van de Ven - Ton van de Ven
Nel Balke - Joke Kamp
Harriëtte van Deursen - Lia Kremers
Willy van Helmond - Lenie Peters
Lies Schaffelaars - Cees Schaffelaars
Françoise Ackermann - Paul Ackermann
Mari-Anne Boers - Karin Schoofs
Riet Geerts - Jozé Versteden
Riet Pieterse - Kees Pieterse
Cor van Bart - Cees van Bart
Irene Livius - Hanneke de Vries
Pauline van Hussen - Pauline van der Pas
Petra Hendriks - Sjef Vorstenbosch
Gonnie van Kalkeren - Isabel Teeuwen
Tonnie van de Laak - Hannie van der Veer
Ine Bierhuizen - Mieke Rijnen
Wilma de Wilde - Peter de Wilde
Lies Bankers - Karel Bankers
Luus van Baast - Jos van Bommel
Lucia Moonen - Ad Moonen
Lientje van Gils - Ria Jansen
José van Iersel - Harry van Iersel
Elly Bressers - Netty Zwaans
Annelies de Kok - Harry de Kok
Leon Kremers - Marie-José Timmermans
Lenie Gordebeke - Toos Roemen
Adrienne Hamers - Elly de Jong
Marianne de Wilde - Ad de Wilde
Jacqueline van Gulik - Frans van Gulik
Jacqueline van Eijck - Beppie Jansen
Mireille Janssen - Trees Meuleman
Ton van Egmond - Gonnie Schalken
Frans Houtepen - Ton Timmermans
Jan Paulissen - Piet Schalken
Mieke v. Beek - Mieke Toemen - Ma. de Wit
Bertus de Groot - Annemiek van Lieshout
Kees van Baast - Jan Spaan
Mieke van de Griendt - Els Vledder
Trees Corbey - Cis Eekelaar
Sophia van Abeelen - Marga van Steen
Greet Rutters - Trees Verhoeven
14
19
26
38
46
52,5
54
61
68
71
78
79
80
83
101
102
102,5
104
104
108
115
116
118
124,5
158
159
159
160
160
169,5
171
179,5
182
183
187
192
193
202
205,5
210
216
219
223
235