Door denkertjes ... 10
Uit: Bridge Beter Scheurkalender 2014
Zuid/Allen    
  8 4
  V 9 8 2
  A V B 10 2
  B 7
    W N A H 5 3
      6 5 3
    H 9
    Z V 6 5 4
 
 
 
 

West Noord Oost Zuid

pas
pas

3♥
pas

pas
pas
1♥
4♥
 
Uw partner komt uit met ♠B voor uw heer. Bij zuid valt ♠9. Wat speelt u na?

oplossing