Medelingen bestuur

Verzoek aan leden die op de donderdagavond zijn ingeschreven voor de clubcompetitie 2019-2020

De foyer is op de donderdagavond met 52 paren en dus maximaal 26 tafels érg goed gevuld. De tafels staan tamelijk dicht bij elkaar. Het bestuur verzoekt u na te gaan of bridgen op de (relatief rustige) dinsdagavond voor u mogelijk en wellicht gewenst is.
Uiteraard bent u al jaren gewend om op de donderdagavond te spelen. Maar een overstap kan verfrissend werken.