Aan-signalen seizoen 2019/2020

                             

Nr. 1 dd 21 september 2019              Nr. 2 dd 1 oktober 2019                 Nr. 3 dd 12 oktober 2019
                  

Nr. 4 dd 20 oktober 2019                Nr. 5 dd 2 november 2019           Nr. 6 dd 16 november 2019

 

Nr. 7 dd 30 november 2019            Nr. 8 dd 22 december  2019          Nr. 9 dd 25 januari  2020