Victorypunten

Het doel van het toekennen van Victory Points (VP's) is in de eerste plaats om vast te stellen wie zich aan het eind van de competitie clubkampioen mag noemen. Dit is het paar met het minste aantal VP's.
Het aantal VP's wordt bij onze bridgeclub in de tweede plaats gebruikt om de indeling van het nieuwe seizoen te maken. Naar mate er minder VP's zijn behaald, is de start in een hogere groep.
Het aantal te behalen VP's per ronde van vier speelavonden hangt af van:
1. Het aantal groepen en het aantal paren per groep
2. De groep waarin wordt gespeeld.
3. De plaats die men aan het eind van de ronde inneemt.

Wie hebben er recht op victorypoints?
Behalve invallers krijgen alle spelers VP's, ook als zij zelf niet hebben gespeeld. Bij gelijk eindigen worden de VP's zonder afronding gelijkelijk verdeeld.

nieuwe stand victorypoints