Archief Algemene ledenvergadering 2020

ALV anno 2020

Een zeer bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze bridgeclub afgelopen woensdagavond. Niet in ons eigen honk, maar helemaal coronaproof in De Druiventros. Een steelse journalist of fotograaf in de bosjes rondom de zaal had bij geen blad, krant of handhaver een droge boterham kunnen verdienen! Zo perfect was hier door ons bestuur met de voorgeschreven regels omgegaan. Meteen bij binnenkomst werd door Monique nadrukkelijk gewezen op het ontsmetten van je handen en gezegd dat “setjes” een tafel met twéé kopjes moesten “betreden” (steptaal!) en een eenling een tafel met één kopje. De presentielijst werd al door Mieke bijgehouden.

Inderdaad een immens grote zaal voor de 42 aanwezigen en de vier bestuursleden, met tafeltjes anderhalve meter uit elkaar. Je mocht echt je tafel niet “verlaten”(steptaal!) om even “gezellig te buurten” aan een ander tafeltje. Hier werd streng op toegekeken; niet lopen in de zaal, niet tussendoor plassen. Een “pafje” werd een keer oogluikend toegestaan. Het leek erop of we op een examen zaten met het college van toezicht voor je neus! Maar het was prima zo.

Het personeel van De Druiventros ging er toch iets anders mee om. De lessen van Meneer Reimers indertijd zijn niet zo blijven hangen; zeker niet in deze coronatijd. Op een afstand van anderhalve meter is het ook moeilijk koffie schenken en de receptioniste met het pinapparaat er achteraan had ook geen lange armen! Mondkapjes hoorden niet tot de werkkleding! Niet in de zaal, en wat later bleek, ook niet aan de bar. Aerosolen hadden daar vrij spel!

Ook voor het bestuur was het wat onwennig. Een voorproefje op het nieuwe normaal misschien? De voorzitter in spé was niet meer zo bekend met papierwerk. Niet gek, want maanden (en dat zal nog lang voortduren) was Ruud druk met het Stepbridge en alles wat daar omheen hangt.

Deze Stepmaster is nu meer bekend met handen aan knopjes en toetsjes. Gelukkig was hier de penningmeester een helpende “linker”hand en bij afwezigheid van een secretaris – nu de man met de “hamer” zat Finy Sijbring driftig verslag te leggen.

Later bij punt 10 van de agenda werden Ruud, Mieke en (de nieuwe secretaris) Cobi van Rooijen, door de aanwezigen geïnstalleerd als nieuw bestuur.

Ook de penningmeester kreeg veel waardering van de kascommissie voor zijn werk en mogen bestuur en Bertus van de aanwezigen op deze voet doorgaan.

Na het vele optellen, aftrekken, balansen, begroten en inventariseren had de computer van de penningmeester er de brui aangegeven. Er was een minuscule vergissing geslopen in het financiële overzicht van links naar rechts of v.v. Ko Rijnen was de eerste die het ontdekte en kreeg een “pluim op zijn hoed” en nog een kop koffie toe. Als het niet je dagelijkse kost is, is het knap om zo’n overzicht te kunnen lezen.

Bij punt 12 op de agenda werd Helga Speckmann in het zonnetje gezet als oudste lid van de club, lid sinds de oprichting van BCBE. Zij kreeg een, welverdiende, prachtige bos bloemen. In haar dankwoordje hoopte Helga nog lang lid te mogen blijven en ook zij gaat met deze tijd mee o.a. door te gaan stepbridgen.

Sjef Vorstenbosch werd ineens de zaal uitgestuurd om de vergadering vooraf toestemming te vragen hem lid van verdienste te mogen maken. Natuurlijk werd dit met een applaus verleend en mocht Sjef de bijbehorende oorkonde ontvangen en een bon om dit gezellig te gaan vieren. Naast Bert Schreuder, Evert Cashoek, Wim Westgeest, is Sjef het 4 e lid van verdienste in 50 jaar. Dus je wordt het niet 1, 2, 3! Naast deze leden bestaan er ook Ereleden, Sturen en Keien.

En Loes maar fotograferen om deze vergadering op beeld vast te leggen, opdat deze bijzondere 49 e ALV in de analen blijft bestaan. Door het nare, alles lamleggende coronavirus werd de vergadering verschoven van april naar september en had toch eigenlijk ook al een feestelijk randje moeten hebben omdat wij aan de vooravond staan van ons 50-jarig bestaan. De penningmeester had hier speciaal al een dikke pot voor opzij gezet! Dus wat let ons om in het najaar 2021 gezond en van top tot teen gestyled de bloemetjes eens flink buiten te zetten.
Take care and stay safe.

Redactie: Hanneke de Vries