Meesterpunten

De meesterpuntenstand staat op de NBB uitslagenpagina! 
Wie hebben er recht op meesterpunten?
 

Per 1 september 2009 is het systeem van toekenning van meesterpunten gewijzigd van meesterpunten per competitieronde naar meesterpunten per avond. Omdat in vergelijking met de situatie vóór 2009 het nieuwe systeem een hogere beloning in meesterpunten toekende is per 1 september 2013 de tabel naar beneden bijgesteld. 

Degene die die avond speelt krijgt meesterpunten. Dus ook de invallers. Het is dus van belang de invallers, met hun eventuele bondnummer, aan het begin van de speelavond te melden. Het aantal meesterpunten wordt berekend o.b.v. de gemiddelde rating van de spelers. De rating van een speler is het gewogen aantal meesterpunten van de laatste 4 jaar. De weging is als volgt: 100% van het laatste jaar, 75% van het jaar daarvoor, 50% van het jaar daarvoor en 25% van het jaar daarvoor.

Het is dus in ieders belang dat invallers, die geen clublid zijn bij aanmelding hun NBB-lidnummer opgeven.

(Je kunt ook met je lidnummer je persoonlijke rating- en meesterpuntengegevens opvragen bij: Ned. Bridge Bond via Mijn NBB)