Mieke benoemd tot erelid

Tijdens de ledenvergadering van 21 april 2022 is Mieke Rijnen benoemd

tot erelid van onze club.