Systeemkaart

Een duidelijk ingevulde systeemkaart is verplicht; leg de kaart op tafel voor je begint te spelen.

 • U kunt vrij eenvoudig een systeemkaart op A5-formaat downloaden.
 • Activeer “Opslaan als” / Controleer plaats en bestandsnaam / Druk op “Opslaan”.
 • Open het bestand in uw eigen tekstverwerker en vul de systeemkaart in.  
Klik hier voor een de lege systeemkaart .pdf
Klik hier voor het downloaden van de lege systeemkaart .doc
Klik hier voor instructie invullen kleine systeemkaart

Eenvoudig systeem 

Onderstaande beschrijving is voor de beginnende spelers of voor diegenen die het spel graag eenvoudig willen houden. Deze beschrijving is geen bridgecursus, maar een opsomming van de inhoud van wat in uw systeemkaart zou kunnen staan. 

Het openingsbod: 

De voorwaarden waaraan uw openingsbod moet voldoen:

* 1♣,1,1en1♠
U belooft 13-21 punten en ten minste een vierkaart in de geopende kleur. Met twee of meer vierkaarten biedt u de laagste kleur eerst. Met twee vijfkaarten biedt u de hoogste kleur eerst. De opening van 1♠ belooft minimaal een vijfkaart. Daardoor kan de 1♣ opening een driekaart zijn. U kunt ervoor kiezen dat ook de opening van 1 minimaal een vijfkaart belooft. In dat geval kan de 1♣ opening een tweekaart zijn. 

* 1SA
Open 1SA met 15-17 punten en een evenwichtige hand. Dat wil zeggen elke 4-3-3-3 verdeling, 4-4-3-2 verdeling of 5-3-3-2 verdeling met een vijfkaart in een lage kleur. Een ongedekte doubleton is geen bezwaar. Of wel? 

* 2,2en2♠
U belooft ten minste acht slagen met de geopende kleur als troefkleur. Bovendien zult u veel topkracht hebben (het minimum aantal punten ligt rond de achttien). 

* 2♣
Het conventionele sterkste openingsbod; een hand waarbij de manche zeker is, of een evenwichtig verdeelde hand met ten minste 23 punten. 

* 2SA
U belooft een evenwichtige hand (vergelijk voor de verdeling de vereisten bij 1SA) met 20-22 punten. 

* 3 of 4 in een kleur en 5♣ en 5 (preëmptief)
U hebt een lange (zevenkaart) of zeer lange kleur; de kracht: minder punten dan een opening; niet kwetsbaar drie slagen minder dan beloofd, kwetsbaar twee slagen minder. 

Antwoorden op openings-biedingen (het bijbod): 

Partner heeft geopend. Wat belooft uw reactie?

* Op1♣,,,♠ 

 • pas: 0-5 punten. 
 • twee in partners kleur: een vierkaart mee en 6-9 punten. 
 • één in een nieuwe kleur: een vierkaart of langer, vanaf zes punten. 
 • 1SA met 6-9 punten: geen steun in partners kleur en geen vierkaart in een kleur boven de kleur van het openingsbod. 
 • twee in een nieuwe kleur (lager dan de openingskleur): vanaf tien punten en een vierkaart of langer. 
 • drie in partners kleur: een vierkaart of langer en 10-11 punten (limietantwoord). 
 • twee of drie in een nieuwe kleur (enkele sprong): een mooie zeskaart en de kracht van een openingsbod. 
 • 2SA of 3SA: respectievelijk een limietbod (10-12 punten) of 13-15 punten, om te spelen; dit bod ontkent een vierkaart in een hoge kleur. 
 • 4/4♠ (na 1/♠): steun in partners hoge kleur (12-15 punten) en ten minste een vierkaart mee. 

* Op1SA 

 • pas: 0-8 punten. 
 • 2♣: Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen. 
 • 2 of 2: Jacoby transferbod: belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur). 
 • 2SA: negen punten, zonder vierkaart harten of schoppen. 
 • 3SA: 10-15 punten, om te spelen. 

* Op 2♣ 

 • 2: een afwachtbod, d.w.z. geen behoorlijke eigen kleur. 
 • 2/♠, 3♣/: een mooie kleur, minstens een vijfkaart met twee tophonneurs. 
 • 2SA: een evenwichtige hand vanaf een punt of tien. Om te onthouden: pas is uitgesloten op partners 2♣-opening. 

* Op2,2,2♠ 

 • 2SA: afwijsbod, geen steun in partners kleur. 
 • een nieuwe kleur op twee- of driehoogte: een mooie kleur, bij voorkeur een vijfkaart met twee tophonneurs. 
 • drie in partners kleur: positief, slem is niet uitgesloten. Minstens een slag of drie in de vorm van een honneur in troef, aftroefwaarde (doubleton of singleton in een bijkleur) of azen en heren in een bijkleur. 
 • de manche in partners kleur: geen sleminteresse, eindbod. 

* Op2SA 

 • pas: 0-3 punten 
 • 3♣, Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen. 
 • 3 of 3: Jacoby transferbod. Belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur) 
 • 3SA: 4-10 punten, zonder vierkaart harten of schoppen. 

* Op preëmptieve openingen 

 • steunen: rekening houdend met de kwetsbaarheid (partner hanteerde de regel van twee of drie). 
 • 3SA op 3♣ of 3: wat aansluiting in partners kleur en een mooie hand met stops in de andere kleuren.

De herbieding: 

* Op een antwoord in een nieuwe kleur geeft een 1SA-herbieding 13-14 punten aan met een verdeelde hand, zonder een vierkaart steun voor partners kleur. 

* Een herbieding van de geopende kleur toont extra lengte (vaak een zeskaart).
* Herbiedingen met een sprong geven altijd extra kracht aan. In SA 18-19 punten met een evenwichtige verdeling. Een sprong in partners kleur belooft een punt of 16-17 punten en een 

vierkaart steun. 

Het verdere bieden 

Aanbevolen wordt wel reverse-biedingen te doen, maar niet de vierde-kleurconventie.
Een reverse-bod is een bod in een nieuwe kleur, die partner met zijn bijbod heeft overgeslagen. Voorbeelden: 

Noord
1♣
2

Zuid
2♠

Noord
1♠
1

Zuid
2♣

De eerste situatie wordt wel eens een “hoge reverse” genoemd (de tweede kleur is hoger dan de eerst geboden kleur), de tweede situatie een “lage reverse”. 

Een reversebod belooft minstens een punt of zestien. De eerste kleur is bijna altijd een vijfkaart. Het bieden is bovendien forcing, een lage reverse is zelfs mancheforcing. Ook de antwoordende hand kan reverse bieden. Een reverse in de antwoordende hand is mancheforcing. Een voorbeeld: 

Noord
1♣
1SA

Zuid
1
2♠ 

Voor het verdere bieden van de openende of antwoordende hand zijn nauwelijks regels. Het is vaak de antwoordende hand, die in tweede instantie het eindbod bepaalt (of in elk geval een voorstel doet). 

De tegenpartij opent het bieden 

Als de tegenpartij opent, kun je het volgende doen: 

* Volgbod van één of twee in een kleur
Een volgbod op éénniveau mag met minimale waarden (voor een uitkomst of redbod). Het volgbod heeft ruime grenzen: ongeveer 6-16 punten (dat laatste met een hand die niet geschikt is voor een informatiedoublet). 

* Informatiedoublet
Steun voor alle ongeboden kleuren en de kracht van een openingsbod. Het (praktisch) verplichte antwoord op een informatiedoublet is de beste kleur en belooft 0-8 punten. Vanaf 9 punten spring je in je beste kleur. 

* Volgbod van 1SA
Dit volgbod is vergelijkbaar met het openingsbod van 1SA en belooft een dekking in de door de tegenpartij geopende kleur. 

* Sprongvolgbod in een kleur
Een sprongvolgbod belooft een hand vanaf een goed openingsbod met een zeskaart. 

Conventionele biedingen: 

Stayman, Jacoby, de conventionele sterke 2♣-opening, het informatiedoublet en 4SA als Blackwood: azen vragen. De antwoorden op 4SA: 5♣ met nul of 4 azen, 5 met één, 5 met twee, 5♠ met drie azen. 

Uitkomen: 

* “kleintje belooft plaatje”
* hoogste van een serie (van V B 10 met de V)
* hoogste van een doubleton
* een na hoogste van een waardeloze drie- of vierkaart. 

Vul samen eens dat vak op de 4e bladzijde van de systeemkaart in. Wat komt u uit tegen een SA- contract en wat tegen een kleurencontract met onderstaande kaartcombinaties?: 

AH Vxx HBTx xx AHx T9x HT9x xxx HVx Txx Hxxx xxxx VBx Bxxx Hxxxx xxxxx BTx 

Het is voor je bridgepartner erg handig te weten wat hij/zij kan verwachten van de kaarten in de kleur van je uitkomst. 

Signaleren: 

Signaleren is niet verplicht, maar wél fijn voor je partner te weten waar hij/zij op kan rekenen. Een hoge kaart is een ‘aan’signaal en hoog-laag geeft een even aantal in de betrokken kleur aan. 

***